,,Rowerami w Świat”

Mejszagoły, Litwa, 25 lipca – 5 sierpnia 2012

W  tego rocznej akcji letniej grono nowowilejskich drużyn harcerzy  rozpoczeło swój obóz w niezwykle późnym czasie, który rozpoczął się 25 lipca i trwał do 5 sierpnia. Mimo tego, że obóz był stały, wyróżniał się on tym, że każdy uczestnik miał  rower, o czym już głosi  motto obozu ,,Rowerami w Świat”.


Czytaj Dalej „,,Rowerami w Świat””

Pawła Piosenki 2: „Tam szum Prutu, Czeremoszu/ Hucułom przygrywa…”

„CZERWONY PAS”

Czasami śpiewamy słowa piosenki, których znacznie dokładnie nie rozumiemy. Aż do tej pory, nawet nie wiedziałem, kim są Huculi. Ale teraz, mogę spokojnie wam wszystkim wyjaśnić, kim oni są. Jest to grupa etniczna górali pochodzenia rusińsko-wołoskiego. Jaki Obszar zamieszkują? Karpaty Wschodnie, czyli obszar zachodniej Ukrainy, nad Czeremoszem, który jest prawym dopływem Prutu. A więc ta Piosenka, tak jak i wiele innych, np. Pałacyk Michla, jest ściśle osadzona w kontekście geograficznym…

Czytaj Dalej „Pawła Piosenki 2: „Tam szum Prutu, Czeremoszu/ Hucułom przygrywa…””