“Przywództwo polega na działaniu, nie na zajmowaniu stanowiska.”

Wilno, Litwa, 24-25 października 2014

Już się stało tradycją, że jesienią odbywają się spotkania starszyzny harcerskiej czyli Rady Programowej Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, którą tworzą liderzy Związku – instruktorzy, drużynowi, przyboczni. Są to osoby, które prowadzą pracę wychowawczą w swoich drużynach harcerskich i środowiskach…

2014.11 ZHPnL harc_przywodztwo1
Czytaj Dalej „“Przywództwo polega na działaniu, nie na zajmowaniu stanowiska.””