Protektorat Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami Kraju

Warszawa, 25 maja 2012

W piątek 25 maja 2012r odbyła się uroczystość objęcia honorowego patronatu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Witając przedstawicieli organizacji harcerskich z Kraju i zagranicy podkreślono kontynuację chlubnych tradycji harcerskich i patriotycznych poza granicami Rzeczypospolitej przez ZHP poza granicami Kraju i harcerstwo polskie na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Witano również przedstawicieli Szarych Szeregów, które pozostają wzorem i inspiracją dla nowych pokoleń harcerzy.

Pośród gości honorowych byli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, szef sztabu generalnego wojska polskiego, księża biskupi. Obecna była również druha Krystyna Małkowska-Żaba, wnuczka Andrzeja i Olgi Małkowskich założycieli harcerstwa przed ponad stu laty. W uroczystościach także brali udział sekretarze i podsekretarze stanu w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej oraz małżonka prezydenta, harcerka, pani Anna Komorowska.

Andrzej Małkowski powiedział: „Harcerstwo to skauting plus niepodległość”  i harcerstwo od zawsze po dziś dzień związane jest nie tylko z pracą społeczną, wychowaczą i braterstwem ale też z Państwem polskim i polską niepodległością.

Jako pierwszy już w 1920 roku protektorat nad harcerstwem objął Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. Protektorami harcerstwa byli prezydenci drugiej Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki.  A następnie depozytariuszami tego szlachetnego zwyczaju stali się prezydenci polscy na wychodźstwie w tym ostatni prezydent, harcerz, Ryszard Kaczorowski.  Zwyczaj ten odrodził się w wolnej Polsce po 1989 roku gdy prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Lech Kaczyński obejmowili protektoratem harcerstwo.

Dziś zgodnie z tradycją i zwyczajem prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej protektorat nad harcerstwem w Polsce i poza jej granicami obejmie Prezydent Bronisław Komorowski.

Po wprowadzeniu sztandarów harcerskich, na dziedziniec pałacu wszedł Prezydent Bronisław Komorowski.  Pod oddaniu honorów sztandarom Pan Prezydent przewitał przybyłe delegacje organizacji harcerskich.

Odśpiewano hymn harcerski a następnie podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Pan Maciej Klimczak odczytał treść aktu honorowego protektoratu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami Kraju.  Następnie Pan Prezydent uroczyście wręczył przedstwicielom organizacji harcerskich Akt Protektoratu oraz pamiątkowy ryngraf.

Akty Protektoratu przyjęli: prof. hm  Adam Massalski – Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego; hm  Ewa Borkowska-Pastwa – Przewodnicząca  Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; hm  Jarosław Sroka HR – Przewodniczący Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego; phm  Katarzyna Verbeek – Naczelniczka Stowarzyszenia Harcerskiego; hm  Teresa Ciecierska – Przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju; pwd  Sabina Maksymowicz – członkini Głównej Kwatery Organizacji Harcerek, Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie hm  Stefan Adamski – Przewodniczący Harcerstwa Polskiego na Ukrainie phm Maryna Jucho – Przewodnicząca  Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia „Harcerstwo” (Białoruś)

W imieniu wszystkich organizacji harcerskich hm Teresa Ciecierska wręczyła Panu Prezydentowi pamiątkową busolę i podziękowała za objęcie honorowego patronatu nad Ruchem Harcerskim.

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Prezydentowo! Szanowni Państwo! Druhny i Druhowie! W imieniu wszystkich organizacji harcerskich w Kraju i za granicą chciałabym podziękować za objęcie honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej całego ruchu harcerskiego. Protektorat Głowy Państwa jest symbolicznym uznaniem codziennej pracy tysięcy naszych zuchów, harcerek i harcerzy, a także instruktorek i instruktorów organizacji harcerskich, którzy pełnią swoją codzienną służbę Bogu, Polsce i bliźniemu. Wierzymy, że ten protektorat symbolicznie otwiera nowy rozdział w historii ruchu harcerskiego i wszystkie organizacje harcerskie w Polsce i za granicą będą dążyć do wspólnej reprezentacji i podnoszenia rangi harcerstwa w państwie i społeczeństwie. Wspólna praca  i umocnienie pozycji harcerstwa w państwie jest dzisiaj bardzo potrzebne naszemu ruchowi, ale wierzymy również, że silne harcerstwo jest także polską racją stanu. Niech ta busola będąca pamiątką dzisiejszego dnia wskazuje zawsze Panu Prezydentowi kierunek  na najlepsze wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu harcerskim. CZUWAJ !

Słowa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Witając wszystkich przybyłych na uroczystości, Pan Prezydent wspomniał o tym, że na tym miejscu gdzie zebraliśmy się, w 1920 roku Marszałek Józef Piłsudski jako naczelnik państwa polskiego przyjmował po raz pierwszy protektorat nad harcerstwem polskim i marzył o tym, żeby duch harcerski szerzył się w Polsce wśród polskiej młodzieży.  „Znamy wszyscy niełatwą historię polskiego harcerstwa, znamy wszyscy piękną i heroiczną i bogatą historię ruchu harcerskiego. To wszystko był przejaw trwałości ducha harcerskiego.” -powiedział Prezydent. Pan Prezydent dziękował wszystkim harcerkom i harcerzom w Polsce i poza granicami kraju za to, co udało się dzisiaj osiągnąć. „Bo przecież droga do protektoratu prezydenckiego musiała wieść także poprzez zrozumienie, że krzyż harcerski jest wspólną wartością, jest wspólnym znakiem, jest wspólną busolą wyznaczającą kierunek harcerskiej drogi dla wszystkich. Za to serdecznie wszystkim dziękuję.” Przechodząc do zadań i wyzwań, które przed nami stoją podkreślił – „że to od nas zależy, czy będziemy w stanie postawić wielkie zadanie i podnieść je, udźwignąć. Zadanie, które byłoby nie tylko dowodem na umiejętność współdziałania. Dowodem na to, że wszyscy rozumiemy i przeżywamy cały czas tą harcerską potrzebę braterstwa.  Ale także zadanie, które może być istotne z punktu widzenia pokazywania pięknej, ciekawej Polski, tej Polski harcerskiej.”

Ognisko

Po odprowadzeniu sztandarów, prześliśmy do  ogródów pałacu belwederskiego, gdzie w gronie rodziny harcerskiej zasiedliśmy do ogniska.

Rozpoczynając ognisko przewitano organizacje harcerskie w Kraju; ZHP, ZHR, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Stowarzyszenie Harcerskie oraz organizacje harcerskie z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Szczególnie serdecznie przewitano przedstawicieli Związku Harcerstwa poza granicami Kraju, którzy przez wiele lat na emigracji podtrzymywali tradycje harcerskie, podtrzymywali tradycje polskości kształtując kolejnie nowe pokolenia polskich patriotów.

W gawędzie druh Prezydent powiedział: „Patrząc na harcerzy z tylu organizacji razem patrzę optymistycznie w przyszłość wierząc, że jest za nami trudny okres kiedy istniały ostre i często bolesne podziały i okres w którym zamierało to poczucie braterstwa – że harcerz harcerzowi bratem.  Mam nadzieje, ze wchodzimy w okres budowania zdolności do lubienia się, przyjaźnienia, współdziałania, przynależności do jednej wielkiej rodziny harcerskiej przy zróżnicowaniu. Taki jest urok świata w którym żyjemy. Nie musi być nic bolesnego, nic przykrego. To może być nawet okazją do szlachetnej rywalizacji.” Prezydent będzie starał się wypełniać swój protektorat jaknajlepiej. Jest otwarty na potrzeby harcerstwa, ale jest także otwarty na rozmawianie o sprawach trudnych. O sprawach, które stoją przed nami.  „Harcerstwo jest rzeczą na tyle piękną, jest ruchem na tyle pięknym, na tyle budującym świat piękny, że warto inwestować samego siebie, warto inwestować i polskie marzenie o dobrej przyszłości Ojczyzny, o dobrej przyszłości nas wszystkich. Kto jak kto, ale harcerze mają w sobie to przekonanie, że wiele potrafią, wiele mogą i niewiele oczekują – że chcą dawać z siebie innym. Od nas zależy czy zbudujemy piękną Polskę harcerską.” Czuwaj!

Andrzej Borowy, hm Naczelnik Harcerzy (ZHP pgK)

Link do strony Prezydenta, gdzie można oglądać wideo całej uroczystości i ogniska. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2211,prezydent-krzyz-harcerski-jest-wspolnym-znakiem.html

Historia honorowego protektoratu sprawowanego nad polskim harcerstwem przez przywódców państwa polskiego od 1920 roku (http://ww2.senat.pl/k7/dok/bad/2010/ot-581.pdf ).

pwd. Sabina Maksimowicz otrzymuje z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego akt nadania protektoratu. (fot. Kaja Drąg)

Jedna odpowiedź na “Protektorat Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami Kraju

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s