CzuwajBlog wywiad: Druh Alex Kopacz, Mistrz Olimpijski z Bobslej

Redaktor CzuwajBlogu rozmawia z druhem Alex Kopacz HO., byłym harcerzem 18ej Drużyny Harcerzy, Hufca Pieniny z London, Ontario w Kanadzie. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 w Pjongczang Alex zdobył złoty medal! W Korei Południowej, rywalizował w konkurencji dwójek bobslejowych gdzie po czeterch biegach wraz z pilotem Juston Kripps osiągnęli pierwsze miejsce z czasem 3 minut 16.86 sekund.

What was it like taking part in the Olympics and then winning gold?

One of the best feelings in my life so far. I got to witness the culmination of all my hard work and efforts come through in Olympic victory. Being at the Olympics is a whirlwind in itself. Very much reminded me of a Zlot, with all the different nations representing and competing.

Jakie to uczucie wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich i zdobyć złoto?

Jest to jedno z najwspanialszych doznań w moim życiu. Zwycięstwo na Olimpiadzie było zwieńczeniem mojej całej ciężkiej pracy i wysiłków. Bycie na Olimpiadzie jest już samo w sobie jak nawałnica. Bardzo mi to przypomina Zlot z reprezentacjami z różnych krajów i ich rywalizacją.

How do you prepare for a run and what was going through your head going down the track?

A good warm up is required. I wear as much clothes as I can comfortably run in and go through my stretching, running rudiments and explosive movements. I then go through some visualizations. In regards to the final run, I was ferociously cheering my pilot Justin on to not make any mistakes, and urged the sled to go faster.

Jak przygotowujesz się do wyścigu i tego, co działo się w Twojej głowie podczas jazdy na torze?

Wymagana jest dobra rozgrzewka. Ubieram się tak, by czuć się komfortowo podczas biegu, rozciągam się, wykonuję serię podstawowych i energicznych ruchów. Później wizualizacje. Odnośnie końcowego biegu, zaciekle dopingowałem swojego pilota Justin’a, by nie zrobił żadnej pomyłki, prowadziłem sanie bobslejowe tak by szły jeszcze szybciej.

What is bobsleigh and how did you get into it?

Bobsleigh is an interesting mix of formula 1 and the 100m race. We have a sled in ice that we try to tune to perfection. Try to drive the course as cleanly as possible with the hope that our start is as fast as possible. I started bobsleigh in 2013/14 by trying out for the Sochi Olympic team and my first competition was in October of 2013 in Calgary with my first pilot Nick Poloniato.

Co to są bobsleje i jak zacząłeś ten sport?

Bobsleje są ciekawym połączniem Formuły 1 i biegu na 100 metrów. Mamy sanie na lodzie, które próbujemy nastawiać do perfekcji. Staramy się trzymać kurs zjazdu tak łagodny jak to tylko możliwie. Rozpocząłem sport bobslejowy w sezonie 2013/14 dla zespołu olimpijskiego Sochi, moje pierwsze zawody odbyły się w październiku 2013 w Calgary z moim pierwszym pilotem Nickiem Polaniato.

What’s your favourite harcerstwo memory and do you think being a harcerz helped you become an Olympian?

My favourite harcerstwo memories revolve around ‚wedro’ trips as well as ‚wspolne ogniska’. I’ll never forget doing this hike in Poland on Zlot 2010 and getting caught in an insane storm. We kept spirits up by singing and turning the suffering into a game. I think I could draw on a lot of skills from harcerstwo for my success. The biggest being comfortable with suffering. Pain is the biggest obstacle in completing a good hike, or maximizing training blocks.

Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie związane z harcerstwem i czy myślisz, że bycie harcerzem pomaga zostać olimpijczykiem?

Moje ulubione wspomnienie związane z harcerstwem krąży wokół wycieczek wędrowniczych i wspólnych ognisk. Nigdy nie zapomnę wędrówki w Polsce na Zlocie 2010 podczas której ‘złapała’ nas olbrzymia nawałnica. Pogodę ducha udało nam się utrzymać przez śpiewanie i przestawienie naszych katuszy w grę. Myślę, że mógłbym powiązać wiele umiejętności i cech wyniesionych z harcerstwa z moim sukcesem. Największym jest radzenie sobie z przeszkodami i dolegliwościami. Ból jest największą przeciwnością w ukończeniu dobrej wędrówki, czy maksymalizacji bloków treningowych.

What advice would you give to harcerze around the world who want to succeed at sport?

Rely on your discipline and capacity to endure, take chances and be brave enough to leap into a new adventure. No matter how much we stay ready and Czuwaj, nothing can prepare you enough to be 100% ready for a new challenge. However we can be ready to be brave for when the moment comes. Second chances rarely come in life.

Jaką radę mógłbyś dać harcerzom na całym świecie którzy chcą osiągnąć sukces w sporcie?

Polegaj na swoim zdyscyplinowaniu i zdolnościach przetrwania, wykorzystaj szansę i bądź wystarczająco odważny ‘wskoczyć’ w nową przygodę. Nieważne jak jesteśmy przygotowani i w gotowości ‘Czuwaj!’, nic jednak lepiej nie przygotowuje bycia w 100% gotowym jak nowe wyzwanie. Aczkolwiek możemy być gotowi na taką odwagę, gdy przyjdzie na to stosowany czas. Druga szansa rzadko zdarza się w życiu.

What do you do outside of bobsleighing and what are your plans for the future?

I’m a graduated mechanical engineer and work in conjunction with training. I’m looking forward to developing myself as a professional and possibly competing in the 2022 Olympics.

Co robisz poza sportem bobslejowym i jakie są Twoje plany na przyszłość?

Uzyskałem dyplom inżynier mechanika i pracuję zawodowo łącząc to z moimi treningami. Z niecierpliwością czekam na swój rozwój zawodowy i ewentualny udział w igrzyskach olimpijskich w 2022 roku.

Druh Alex w górnym rzędzie, 4ty z lewej strony – Obóz wędrowników z Kanady na Zlocie 2010 w Polsce

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s